P & P


RUTIN

Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi, refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Kandungan dalam aktiviti rutin pula merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).
BIL
PENGISIAN P&P
PERUNTUKAN MASA SEMINGGU
SK
SJK(C)
SJK(T)
  AKTIVITI RUTIN
  ( lebih kurang )
30%
30%
30%
1
Rutin pagi
50
50
50
2
Perbualan Pagi
100
100
100
3
Rehat
150
150
150
4
Refleksi sebelum balik
50
50
50
JUMLAH
350
350
350


Rutin Pagi :


STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN


6 TUNJANG PEMBELAJARAN dalam KSPK :
  • Tunjang Komunikasi
  • Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
  • Tunjang Kemanusiaan
  • Tunjang Sains dan Teknologi
  • Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
  • Tunjang Ketrampilan Diri
Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid2 prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M. 4M tersebut ialah :
  • Membaca
  • Menulis
  • Mengira
  • Menaakul
Peruntukan Masa Bagi Prasekolah bermula 2010

MODUL
% PeruntukanMasa
TERAS ASAS
BAHASA
BM

Fleksibel 
(Awal tahun: 35 % 
Akhir tahun: 25%)
BI
BC/BT
MATEMATIK
AKTIVITI  LUAR
PEND. ISLAM / MORAL
BERTEMA
MODUL BERSEPADU 
Fleksibel 
(Awal tahun: 35%
Akhir tahun: 45%)

AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI 
 (baca doa, makan, refleksi)
30%

Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah:

Bil.
Bahasa Instruktional
Peruntukan Masa MinimumSeminggu untuk kelasprasekolah yang bahasapengantarnya: 
(minit)
Bahasa Malaysia
BahasaPengantar lain
1
Bahasa Malaysia
600
400
2
Bahasa Inggeris
600
400
3
Bahasa Cina/Bahasa Tamil/BahasaInggeris 

400

JUMLAH
1200
1200

Peruntukan Masa 1 Minggu untuk Prasekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia :

Bil.
Modul
Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnyaBahasa Malaysia (minit)
Dijalankan dalam BM
Dijalankan dalam BI
1
Rutin pagi
30
20
2
Perbualan Pagi
60
40
3
Rehat
90
60
4
Refleksi sebelum balik
30
20
5
Modul Teras Asas Bahasa Malaysia
90

6
Modul Bertema yang dikendalikandalam BM     
100

7
Modul Teras Asas Bahasa Inggeris

90
8
Modul Bertema yang dikendalikandalam BI

330
9
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral


10
Aktiviti Luar
40
40
11
Matematik
40

Jumlah minit seminggu
600
600

Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia :

Bil.
Bidang Pembelajaran
Peruntukan Masa Seminggu untukprasekolah yang bahasa pengantarnya bukan BM 
(minit)
Dijlnkandlm BM
Dijlnkandlm BI
Dijlnkandlm BC/BT
Jumlah
1
Rutin pagi * 
10
20
20
10 x 5 = 50
2
Perbualan Pagi 
20
40
40
20 x 5 = 100
3
Rehat 
30
90
30
30 x 5 = 150
4
Refleksi sebelum balik 
10
20
20
10 x 5 = 50
5
Modul asas BM
90


90
6
Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM
200


200
7
Modul asas BI

90

90
8
Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI

140

140
9
Modul asas BC/BT


90
90
10
Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam


120
120
11
Permainan Luar ( satu hari dalam BM, satu hari dalam BI)
40

40
80
12
Matematik


40
40
Jumlah minit seminggu
400
400
400
1200