Tuesday, 22 November 2011

STANDARD KURIKULUM PENDIDIKAN PRASEKOLAH


6 TUNJANG PEMBELAJARAN dalam KSPK :
  • Tunjang Komunikasi
  • Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
  • Tunjang Kemanusiaan
  • Tunjang Sains dan Teknologi
  • Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
  • Tunjang Ketrampilan Diri
Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid2 prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M. 4M tersebut ialah :
  • Membaca
  • Menulis
  • Mengira
  • Menaakul
Peruntukan Masa Bagi Prasekolah bermula 2010

MODUL
% PeruntukanMasa
TERAS ASAS
BAHASA
BM

Fleksibel 
(Awal tahun: 35 % 
Akhir tahun: 25%)
BI
BC/BT
MATEMATIK
AKTIVITI  LUAR
PEND. ISLAM / MORAL
BERTEMA
MODUL BERSEPADU 
Fleksibel 
(Awal tahun: 35%
Akhir tahun: 45%)

AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI 
 (baca doa, makan, refleksi)
30%

Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah:

Bil.
Bahasa Instruktional
Peruntukan Masa MinimumSeminggu untuk kelasprasekolah yang bahasapengantarnya: 
(minit)
Bahasa Malaysia
BahasaPengantar lain
1
Bahasa Malaysia
600
400
2
Bahasa Inggeris
600
400
3
Bahasa Cina/Bahasa Tamil/BahasaInggeris 

400

JUMLAH
1200
1200

Peruntukan Masa 1 Minggu untuk Prasekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia :

Bil.
Modul
Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnyaBahasa Malaysia (minit)
Dijalankan dalam BM
Dijalankan dalam BI
1
Rutin pagi
30
20
2
Perbualan Pagi
60
40
3
Rehat
90
60
4
Refleksi sebelum balik
30
20
5
Modul Teras Asas Bahasa Malaysia
90

6
Modul Bertema yang dikendalikandalam BM     
100

7
Modul Teras Asas Bahasa Inggeris

90
8
Modul Bertema yang dikendalikandalam BI

330
9
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral


10
Aktiviti Luar
40
40
11
Matematik
40

Jumlah minit seminggu
600
600

Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia :

Bil.
Bidang Pembelajaran
Peruntukan Masa Seminggu untukprasekolah yang bahasa pengantarnya bukan BM 
(minit)
Dijlnkandlm BM
Dijlnkandlm BI
Dijlnkandlm BC/BT
Jumlah
1
Rutin pagi * 
10
20
20
10 x 5 = 50
2
Perbualan Pagi 
20
40
40
20 x 5 = 100
3
Rehat 
30
90
30
30 x 5 = 150
4
Refleksi sebelum balik 
10
20
20
10 x 5 = 50
5
Modul asas BM
90


90
6
Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM
200


200
7
Modul asas BI

90

90
8
Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI

140

140
9
Modul asas BC/BT


90
90
10
Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam


120
120
11
Permainan Luar ( satu hari dalam BM, satu hari dalam BI)
40

40
80
12
Matematik


40
40
Jumlah minit seminggu
400
400
400
1200No comments:

Post a Comment