Thursday, 29 December 2011

PENGURUSAN FAIL PANITIA PRASEKOLAH

KANDUNGAN FAIL PANITIA PRASEKOLAH MENGIKUT ITEM ISO 9001:2000

1.  Takwim Prasekolah
2.  Struktur Oraganisasi Prasekolah
3.  Biodata dan Maklumat Guru dan PPM
4.  Jadual Waktu Guru dan PPM
5.  Minit Mesyuarat Kurikulum
6.  Program Peningkatan Mata Pelajaran / Aktiviti Prasekolah Sepanjang Tahun
7.  Peperiksaan Awam
8.  Peperiksaan Dalaman
9.  Senarai Buku Rujukan
10. Senarai Alat Bantu Mengajar
11. Maklumat Perkembangan Staf
12. Pemantauan Sukatan Mata Pelajaran
13. Pekeliling
14. Anggaran Perbelanjaan 
15. Kajian Tindakan
16. Sukatan Pelajaran
17. Rancangan Pelajaran
18. Soalan Ujian/ Peperiksaan
19. Lembaran Kerja Murid

No comments:

Post a Comment