Friday, 23 December 2011

SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN PRASEKOLAH OLEH JEMAAH NAZIR1. Pelan taktikal - prasekolah
2. Minit mesyuarat
3. Anggaran belanja mengurus - prasekolah
4. Jadual penyeliaan P&P - prasekolah
5. Rekod pencerapan P&P prasekolah
6. Rekod pencerapan Pengurusan prasekolah
7. Akta pendidikan 1996 (Peraturan2 pendidikan kurikulum prasekolah kebangsaan 2002)
8. SPI Bil 9/2010
9. SPK Bil. 8/2010
10. Takwim prasekolah
11. Buku panduan pengurusan prasekolah
12. Fail jawatankuasa prasekolah
13. Rekod kedatangan murid prasekolah
14. Portfolio murid
15. Rekod perkembangan kemajuan murid
16. Rekod pelawat di bilik prasekolah
17. Rekod keluar masuk murid prasekolah
18. Rekod pergerakan guru/ pembantu pengurusan murid di kelas prasekolah
19. Buku stok pembelian bahan makanan
20. Kad inventori
21. Rekod kesihatan murid prasekolah

1 comment: